Το Γραμμικό Σχέδιο, συνδεδεμένο -όχι άδικα- με την Κατασκευή, είναι η αναζήτηση , η καταγραφή και η παρουσίαση της δομής του αντικειμένου, η αφηρημένη αποτύπωση στο χαρτί των χαρακτηριστικών του, γεωμετρικών και άλλων, με σκοπό κατά κύριο λόγο την αναπαράσταση μέσω συμβολών, της Ιδέας που το δημιούργησε και όχι του αντικειμένου καθ εαυτού.

 

Η διδασκαλία του, που είναι κυρίως μια προσπάθεια εξοικείωσης με τα σύμβολα αυτά, στηρίζεται στον παρακάτω σκελετό:

 • Εισαγωγή στο γραμμικό σχέδιο
  • Γεωμετρικές κατασκευές
  • Κλίμακες
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο
 • Γράμματα – Αριθμοί
 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση
  • Διακοσμητική Σύνθεση
  • Στοιχεία Οικοδομικής
  • Διακοσμημένες πλακοστρώσεις
 • Πλακοστρώσεις χωρικού τύπου
 • Δημιουργία πρώτης αρχιτεκτονικής αντίληψης
 • Εισαγωγή στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής