Χώροι Εργαστηρίου

Μάθημα Μακέτας, για τους Επιτυχόντες του 2012

 

Επίσκεψη σε Εργοτάξιο Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, για τους Επιτυχόντες του 2012