Οι όροι δανεισμού είναι δυο:

1. Τα βιβλία διαβάζονται εντός του Εργαστηρίου.

Μ’ άλλα λόγια: ελάτε να τα ξεφυλλίσετε, να δείτε τι περιέχουν, αν σας ενδιαφέρουν. Δεν μπορείτε να τα δανειστείτε εκτός του Εργαστηρίου, καθώς είναι τα μοναδικά αντίτυπα. Παρακαλούμε μην ζητήσετε εξαιρέσεις. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

2. Τα βιβλία αναπαράγονται σε φωτοτυπίες, εφόσον δεν κυκλοφορούν ακόμη στο εμπόριο, από την Γραμματέα του Εργαστηρίου. Τα χαρτιά των φωτοτυπιών τα προμηθεύετε  εσείς.

Οι όροι είναι απλοί, γραμμένοι με «αυστηρό» ύφος, επίτηδες, για να δηλώσουν το εξής:

Τα βιβλία είναι πολύτιμα. Τα βιβλία είναι δικά σας. Τα βιβλία είναι και δικά σας. Τα βιβλία ανήκουν σε όλους. Σας περιμένουν. Εκμεταλλευτείτε το!