Το Ελεύθερο Σχέδιο, όπως και ο Λόγος, με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιο εξοικειωμένοι, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, μια γλώσσα, μέσω της οποίας δημιουργούμε μια εικόνα της πραγματικότητας, σε όποιον χρόνο κι αν αυτή ανήκει. Η σχεδίαση είναι κατά κύριο λόγο μια διαδικασία αφαίρεσης και ανασύνθεσης όλων εκείνων των πληροφοριών που συλλαμβάνει το μάτι, με σκοπό να υλοποιήσει και να μεταδώσει μια ιδέα όπως αυτή έχει συλληφθεί εντός μας. Η σχηματοποίηση και καταγραφή της ιδέας αυτής, μέσω του σχεδίου, πέραν της δυνατότητας που μας παρέχει να επικοινωνήσουμε, μας διευκολύνει στην περαιτέρω επεξεργασία της και στην αποκρυστάλλωση της.

 

1 Πιαστράκια 2 (κλιπς για το ελεύθερο).

2. Γόμα κάρβουνου (όλες οι μάρκες εκτός Pelican).

3. Βελόνες (ακτίνες ποδηλάτου) 2-3.