Το Γραμμικό Σχέδιο, συνδεδεμένο -όχι άδικα- με την Κατασκευή, είναι η αναζήτηση , η καταγραφή και η παρουσίαση της δομής του αντικειμένου, η αφηρημένη αποτύπωση στο χαρτί των χαρακτηριστικών του, γεωμετρικών και άλλων, με σκοπό κατά κύριο λόγο την αναπαράσταση μέσω συμβολών, της Ιδέας που το δημιούργησε και όχι του αντικειμένου καθ εαυτού.

1. Πινακίδα σχεδίασης  60 επί 80 εκατ. με παραλληλογράφο.

2. (Ταυ μήκους 75 εκατ. χωρίς υποδιαιρέσεις) *.

3. Τρίγωνο 60 μοιρών πλευράς   35εκατ.,  διαφανές λευκό, χωρίς πατούρα, χωρίς υποδιαιρέσεις, καθώς και τρίγωνο 45 μοιρών, ίδιων χαρακτηριστικών.