Εκτύπωση
Εξετάσεις

Η συμμετοχή των δυο σχεδίων -γραμμικού και ελεύθερου- στο σύνολο της βαθμολογίας που παίρνουν οι μαθητές τελειώνοντας το Ενιαίο Λύκειο, είναι 4000 μόρια σε συνολική βαθμολογία 24000, για εκείνες τις σχολές που προαπαιτούν, ως ειδικό μάθημα, το σχέδιο.

Η σημασία τους ενισχύεται από το γεγονός ότι οι εξεταζόμενοι, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη βάση του 10 (με άριστα το 20) σε κάθε ένα από τα σχέδια.

 

Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ 2018

Εκτύπωση 

 

VASEIS SITE 2018

Εκτύπωση