ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ…

...αναζητώντας το Κοινό και το Κύριο

 

 

Η Αρχιτεκτονική, πολύ απέχοντας από την στρεβλή κι ασαφή αντίληψη των ημερών, είναι ένα πλατύ ποτάμι, ένα πεδίο γνώσης που κανείς δεν τολμάει να ονομάσει μόνο Τέχνη ή μόνο Επιστήμη.

Ο σπουδαστής της Αρχιτεκτονικής μελετά το «Ορθό» όσο και τ΄ «Αληθινό» , αυτό που ο Δ. Σολωμός ονομάζει «το Κοινό και το Κύριο», με το ένα πόδι πατάει στην βάρκα του Καλλιτέχνη και με τ’άλλο σ’ αυτήν του Μηχανικού, του Επιστήμονα.

Το ίδιο μπορεί κανείς να ισχυριστεί, κάνοντας τις απαραίτητες αναλογίες, και για τα υπόλοιπα γνωσιολογικά πεδία, στα οποία εμπλέκεται το σχέδιο.

Ο Σχεδιασμός, το Design, είναι ένας κόσμος μαγικός, πλατύς όσο και βαθύς.

Το κλειδί για να εισαχθείς σ’ αυτόν είναι το Σχέδιο:

Γραμμικό κι Ελεύθερο.

Είσοδος

 

envelope1